Перейти до основного вмісту

Зміни у Програмі «Енергодім»: авансування, зменшення власного внеску, розширений перелік заходів, спрощення умов

Зміни у Програмі «Енергодім»: авансування, зменшення власного внеску, розширений перелік заходів, спрощення умов

Зміни у Програмі «Енергодім»: авансування, зменшення власного внеску, розширений перелік заходів, спрощення умов

21 вересня Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» і деяких додатків до неї. Вони вступають у дію 23 вересня.

 «Енергодім»: що нового

Введення можливості отримання часткового авансування

Відтепер ОСББ можуть отримати часткове авансування будівельних робіт на рівні 30% від вартості проєкту, але не більше 6 500 000 грн. При цьому бенефіціарам потрібно підтвердити, що обрані ними підрядники відповідають вимогам Фонду, закріпленим у Програмі. ОСББ мають право подати Заявку на отримання авансу гранту або залишкового авансу гранту не пізніше 31 грудня 2024 року. Таку Заявку можна подати лише один раз протягом строку реалізації проєкту та після схвалення Фондом Заявки № 2.

Зменшення розміру внеску бенефіціара

Власний внесок ОСББ для Пакету заходів «А» тепер становить 20% вартості прийнятних витрат, для Пакету заходів «Б» — 10%. Таким чином, розмір внеску бенефіціара скоротився вдвічі.

Розширений перелік заходів Пакету «А» і збільшений граничний розмір гранту

Відтепер нові учасники Програми у межах Пакету «А» можуть реалізувати такі необов’язкові заходи: теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалюваних приміщеннях; теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалюваних приміщеннях; гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів; заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі; заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу. Граничний розмір гранту збільшений до 2 млн грн.

Зверніть увагу! Заявникам, які до моменту ухвалення рішення Наглядової ради Фонду від 21 вересня 2023 року вже подали Заявки № 1, надано право подати нову Заявку на участь, відкликавши попередньо подану, або доопрацювати вже подану.

Спрощення умов участі у Програмі

Більше немає необхідності подавати копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, складеної за формою № КБ-3. Крім того, у разі відмови від реалізації раніше затвердженого(их) співвласниками ОСББ заходу(ів) з енергоефективності, витяг з протоколу загальних зборів не подається.

Нові граничні питомі вартості

Встановлені нові граничні питомі вартості для будівельних робіт щодо горищ (технічних поверхів), дахів і перекриття підвалу. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалюваних і неопалюваних горищ (технічних поверхів) та дахів: 1550 грн/м² — ремонт гідроізоляції (м’якого) покриття даху; 1800 грн/м² — ремонт скатного покриття; 2100 грн/м² — теплоізоляція горищного перекриття; 3950 грн/м² — влаштування суміщеного покриття з утепленням. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу — 2300 грн/м².

Уточнений порядок застосування граничних питомих вартостей

Граничні питомі вартості не застосовуються на етапі оцінки Заявки № 2 і Заявки № 3. Крім того, якщо певний захід з енергоефективності повністю завершений та верифікований на підставі Заявки(ок) № 4, схваленої(х) до вступу в дію змін до Програми, якими запроваджено граничні питомі вартості для нього, то вони не застосовуються до таких схвалених Заявок № 4. Граничні питомі вартості поширюватимуться лише на ті заходи з енергоефективності, що не були завершені на попередніх кроках верифікації за Заявками № 4, схваленими до вступу в дію змін до Програми, якими запроваджено граничні питомі вартості для них. Вони будуть застосовані в цілому до всього заходу з енергоефективності, що верифікується за Заявками № 4, які подані та перебувають на розгляді у Фонді або будуть подані на верифікацію після набрання чинності змін до Програми.

Зміни в умовах розірвання грантового договору

Умови грантового договору вважаються розірваними з дня отримання бенефіціаром повідомлення про розірвання цих умов або з п’ятого календарного дня з дати направлення Фондом повідомлення про розірвання цих умов. У разі ухилення бенефіціара від отримання поштової кореспонденції, Фонд буде вважатися таким, що направив повідомлення належним чином, бенефіціар — таким, що отримав відповідне повідомлення через п’ять календарних днів після відправлення.

Share:

(0) Коментарі(в)