Перейти до основного вмісту

Покрокова верифікація проектів Програми «Енергодім»

 Покрокова верифікація проектів Програми «Енергодім»

Покрокова верифікація проектів Програми «Енергодім»

 

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» передбачає виконання заходів з енергоефективності за двома пропозиціями —  Пакет А (“Легкий”) та Пакет Б (“Комплексний”). 

Реалізація проекту з енергоефективності будинку за умовами Програми «Енергодім» складається із трьох основних етапів. Після завершення кожного із них, ОСББ-учасник Програми отримує часткове відшкодування вартості робіт та послуг. Два перших етапи включають проведення енергоаудиту, визначення переліку заходів, розробку та проведення експертизи проектної документації.

Найдовший та найдорожчий етап реалізації проекту — будівельні роботи. 

Тривалість реалізації проекту за Пакетом Б (“Комплексний”) може складати до 24 місяців, а середня вартість таких проектів 10 млн грн.

Для зменшення фінансового навантаження на ОСББ-учасників Програми, в новій редакції Програми «Енергодім» від 16 квітня 2020 року було введено опцію покрокової верифікації проекту.

Що таке верифікація проекту?

Верифікація — це перевірка виконання заходів з енергоефективності в рамках проекту. Вона буває документальною та з виїздом на об’єкт, тобто будинок, де реалізується проект.

За умовами Програми «Енергодім» після завершення будівельних робіт ОСББ має подати до Фонду заявку на верифікацію (перевірку) виконаного проекту. 

Що таке покрокова верифікація?

Покрокова верифікація означає, що ОСББ має можливість виконати  частину будівельних робіт пакету “Комплексний” та, на основі підписаних Актів виконаних робіт, подати заявку на їх верифікацію (перевірку) та часткове відшкодування вартості будівельних робіт/матеріалів. 

На практиці це означає, що ОСББ має можливість почергово впроваджувати вартісні заходи Пакету «Б» з утеплення зовнішніх стін, покрівлі, перекриття  підвалу та отримувати відшкодування від Фонду декілька разів. 

Це дозволяє в значній мірі зменшити фінансове навантаження на ОСББ та кожного співвласника, а також робить реалізацію проекту більш простою. 

Використати механізм покрокової верифікації можуть пройти усі ОСББ-учасники Програми «Енергодім», які виконують заходи Пакету “Б” (Комплексний).

схема

 

Хто та як проводить верифікацію?

Верифікацію проводять фахівці Фонду енергоефективності, щоб впевнитися, що проект реалізовано, всі заходи дійсно виконані та відповідають встановленим Фондом вимогам.

Зокрема, перевіряється відповідність наданих ОСББ документів, зазначених у Додатку 9 до Порядку дій, критеріям, наведеним у Додатку 14 до Порядку дій учасників, здійснюється огляд всіх реалізованих заходів з енергоефективності за критеріями, що наведено у Програмі та документах, зокрема, Додатку 14 до Порядку дій учасників.

Перевірка на місці проводиться тільки щодо заходів з енергоефективності, зазначених у Описі Проекту, відповідно до проектної документації та актів виконаних робіт. 

Детальніше про Порядок верифікації проекту/заходів з енергоефективності, що здійснюється за участі експертів Фонду енергоефективності. 

Які умови та порядок покрокової верифікації?

 1. В рамках одного проекту ОСББ може зробити не більше трьох кроків верифікації
 2. Першим кроком мають бути завершені всі обов’язкові заходи Пакету «А»  (Додаток 2 стр.31);
 3. Кожен наступний крок має містити один або декілька обраних обов’язкових заходів Пакету «Б» (Додаток 2 стр.32);
 4. Разом з останнім обов’язковим заходом Пакету «Б» мають бути завершені всі обрані додаткові заходи.

Додаткові заходи пакету “Б” можуть бути виконанні в будь-який із кроків.

Важливо! Подавати заявку на верифікацію за наступним кроком можна тільки після успішної верифікації попереднього завершеного кроку.

 1. Пакет документів, що подаються разом із Заявкою на верифікацію  (договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжна документація, заповнені сторінки журналу авторського нагляду та загального журналу робіт, якості використаних матеріалів та обладнання), повинен  бути оформленим відповідно до умов Програми після кожного кроку. 
 2. Загальна тривалість виконання робіт за всіма кроками не має перевищувати загального строку реалізації проекту (крім випадків продовження строку реалізації передбачених програмою).
 3. Після завершення робіт ОСББ має виконати сертифікацію енергетичної ефективності будівлі та обстеження інженерних мереж (у разі їх модернізації). 

Разом із заявкою на верифікацію останнього кроку за пакетом «Б» подаються такі документи: 

 1. сертифікат енергетичної ефективності будівлі (через базу даних ДАЕЕ)
 2. звіт з обстеження інженерних мереж (у разі їх модернізації)  (через базу даних Міністерства розвитку громад та територій України)
 3. повністю оформлений загальний журнал робіт 
 4. журнал авторського нагляду.

Скільки триває розгляд Заявки на (покрокову) верифікацію?

Заявка на верифікацію кожного кроку розглядається Фондом енергоефективності відповідно до  Порядку верифікації, який є частиною Програми «Енергодім», що передбачає проведення документальної верифікації та верифікації з виїздом за місцезнаходженням об’єкту.

Приклад проведення покрокової верифікації

Бенефіціар: ОСББ, в складі перших 500 учасників Програми «Енергодім»

Обраний Пакет заходів з енергоефективності: Комплексний (“Б”) 

Вартість проекту: 6 млн грн.

Заходи, на основі рекомендацій енергоаудитора:

 1. встановлення індивідуального теплового пункту (обов’язковий захід зі складу пакету «А») на суму 0,3 млн грн.
 2. автоматичне балансування системи опалення (обов’язковий захід зі складу пакету «А») на суму 0,2 млн грн.
 3. комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін (обов’язковий захід пакету «Б») — на суму 3 млн грн.;
 4. комплекс робіт із теплоізоляції та облаштування опалювальних та неопалюваних горищ (технічних поверхів) та дахів (обов’язковий захід пакету «Б»)  — на суму 2 млн грн.
 5. комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції з встановленням рекуператорів (додатковий захід) - на суму 0,5 млн грн.

Послідовність виконання робіт (кроків), визначена співвласниками (після розробки проектної документації та її експертизи)

1 крок

 1. Встановлення індивідуального теплового пункту;
 2. Автоматичне балансування системи опалення

Після завершення робіт за першим кроком, ОСББ готує документи (договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжна документація, заповнені журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом, якості використаних матеріалів та обладнання) та подає заявку на верифікацію.

Фахівці Фонду енергоефективності проводять верифікацію (перевірку), ОСББ отримує відшкодування 70% відшкодування вартості заходів —  0,35 млн. грн. 

Паралельно продовжуються будівельні роботи за іншими заходами.

2 крок

 1. Комплекс робіт із теплоізоляції та облаштування зовнішніх стін 

Після завершення робіт та проходження верифікації за другим кроком, ОСББ отримає 70% відшкодування вартості заходів 2,1 млн грн. 

Паралельно продовжуються будівельні роботи за іншими заходами.

3 крок

 1. Комплекс робіт з теплоізоляції та облаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів.
 2. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції з встановленням рекуператорів.

Після завершення робіт та подання заявки на верифікацію завершеного проекту, ОСББ отримає 70% відшкодування вартості заходів 1,75 млн грн.

Під час верифікації за останнім кроком проекту, сума гранту може бути скоригована із урахуванням інших видів фінансової допомоги (іншої державної допомоги, окрім гранту від Фонду енергоефективності, фінансової підтримки від місцевої влади та/або меценатів), які може отримувати ОСББ, на впровадження тих же заходів, що були реалізовані в рамках проекту.

Нагадаємо, що раніше експерти Фонду енергоефективності пояснювали вигоду процедур розстрочення та відстрочення платежів виконавцям робіт/послуг для учасників Програми.

 

Share:

(0) Коментарі(в)