Перейти до основного вмісту

Умови укладання договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будинку

Умови укладання договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будинку

Умови укладання договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будинку

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» передбачає, що для успішної верифікації завершеного проекту з модернізації будинку, ОСББ повинно залучити не тільки фахівців для здійснення сертифікації енергетичної ефективності*, але й спеціалістів з обстеження інженерних систем будинку. 

*Детальні роз’яснення укладання договору з фахівцями енергетичної сертифікації можна знайти в матеріалі, який раніше було опубліковано на сайті Фонду енергоефективності 

Що таке інженерні системи будинку та як здійснюється обстеження?

Інженерні системи – це технічне обладнання будівлі (її відокремлених частин), житлових або нежитлових приміщень, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі.

В результаті обстеження інженерних систем будівлі встановлюються фактичні показники енергетичної ефективності систем будинку та визначається їх відповідність встановленим вимогам.

Обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та  Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої Наказом Мінрегіону від 11 липня 2018 року № 173, що розроблена з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.

Порядок проведення обстеження інженерних систем включає такі етапи:

 1. підготовка до проведення обстеження;
 2. попереднє та/або основне (детальне) обстеження;
 3. розробка рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності інженерних систем;
 4. оформлення звіту про результати обстеження.

Хто та як обстежує інженерні системи будинку? 

ХТО: обстеження інженерних систем здійснюється фахівцями з обстеження інженерних систем, що є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не зацікавлені в результатах обстеження. 

Фахівець з обстеження інженерних систем – це фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель.

КОМУ: обстеження інженерних систем здійснюється на замовлення та за рахунок об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

ЯК: правовідносини між ОСББ-замовником та фахівцем з обмеження інженерних систем оформляються шляхом укладення відповідного договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності.

Укладаючи договір про надання послуг з обстеження інженерних систем будівлі, ОСББ повинно обов’язково перевірити чинність кваліфікаційного атестата фахівця з обстеження інженерних систем у відкритій базі даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем на сайті Держенергоефективності 

 1. Зверніть увагу: Фонд енергоефективності не приймає як належний звіт обстеження інженерних систем, складений фахівцем з обстеження інженерних систем, який має конфлікт інтересів та прямо чи опосередковано зацікавлений у результатах обстеження. 
 2. Якщо такий  конфлікт інтересів буде виявлено, то Фонд повідомить ОСББ про невідповідність звіту обстеження інженерних систем вимогам чинного законодавства України (наприклад, участь фахівця з обстеження інженерних систем у супроводі проекту відповідно до Програми, розробленні проектної документації або її експертизі, здійсненні технічного нагляду або авторського нагляду тощо (окрім розробки енергетичного сертифікату при розробці проектної документації)) 

Що таке звіт обстеження інженерних систем, що були модернізовані?

Звіт про результати обстеження інженерних систем  — це документ встановленої форми, в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, житлового або нежитлового приміщення, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості про інженерні системи будівлі, житлових або нежитлових приміщень, енергетичну ефективність яких обстежено.

Звіт повинен містити

 1. інформацію про рівень енергетичної ефективності інженерних систем, його відповідність встановленим вимогам;
 2. рекомендації для підвищення рівня енергетичної ефективності відповідних систем (за необхідності).

Звіт має бути виготовлений та внесений до бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем та бути чинним на момент розгляду Фондом         Заявки № 4 (Заявки на Верифікацію).

Форма звіту про обстеження інженерних систем будівлі наведена у додатку 5 до Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої Наказом Мінрегіону від 11 липня 2018 року № 173.

Варто зазначити, що ОСББ та фахівець з обстеження повинні підписати  акт наданих послуг за договором виключно після виготовлення звіту та внесення його до бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем.

Умови договору з фахівцем обстеження інженерних систем будинку 

Згідно з статтею 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору, зокрема щодо предмету договір, ціни за послуги та строку дії договору.

Предметом такого договору має бути обстеження інженерних систем будинку, а також надання звіту про результати обстеження інженерних систем, що були модернізовані, складений відповідно до норм Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» 22 червня 2017 року № 2118-VIII (звіт має бути внесений до бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем, що ведеться Мінрегіоном).

Права, обов’язки та відповідальність сторін-підписантів договору обстеження інженерних систем будинку

У договорі варто зафіксувати весь перелік послуг з обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з підвищення  енергетичної ефективності. Також, необхідно вказати місцезнаходження будівлі (корпусу, під’їзду тощо),  обстеження інженерних систем якої буде проведено.

Для належного проведення обстеження інженерних систем будівлі ОСББ повинно: 

 1. забезпечити фахівцю безперешкодний доступ до будівлі та її інженерних систем під час відвідування для збору необхідних даних та виконання обмірів;
 2. надати для аналізу проектну та технічну документацію;
 3. надати інші необхідні документи та інформацію щодо обстеження інженерних систем.

Фахівець з обстеження інженерних систем під час провадження своєї діяльності зобов’язаний:

 1. дотримуватися вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель та інших нормативно-правових актів, стандартів, технічних регламентів, норм і правил у сфері енергетичної ефективності будівель, принципів незалежності;
 2. зберігати в таємниці інформацію, отриману під час провадження своєї діяльності, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних;
 3. відповідати перед замовником обстеження інженерних систем за порушення умов договору відповідно до договору та закону

Фахівці Фонду енергоефективності рекомендують ОСББ-учасникам Програми «Енергодім»  в договорі обстеження інженерних систем будинку додатково закріпити обов’язок фахівця з обстеження інженерних систем безоплатно усунути зауваження і недоліки, виявлені Фондом під час аналізу та оцінки відповідних документів, а також встановити строк для такого усунення.

Окрім того, у договорі рекомендовано визначати обов’язок (та встановити відповідний строк) виконавця безоплатно виготовити новий звіт за  результатами обстеження інженерних систем, в разі якщо після перевірки, звіту буде присвоєно маркування: «Не відповідає вимогам законодавства».

Вартість послуги обстеження інженерних систем будинку

Ціна послуги обстеження інженерних систем будинку встановлюється за домовленістю сторін та прописується в договорі. 

Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. Для мінімізації ризиків ОСББ слід уникати укладення договорів обстеження інженерних систем без визначення ціни, або її встановлення у рахунках, актах або інших документах. 

Порядок здійснення оплати, загальні строки надання послуг залежать від домовленості сторін договору.

Важливо! 

Договір на обстеження інженерних систем, акт приймання-передачі наданих послуг, рахунок на оплату має бути підписаний однією і тією ж самою особою, на користь якої здійснено оплату послуг за таким договором. Також слід звертати увагу на правильність написання найменування та місцезнаходження будівлі, яку обстежують, посади та ПІБ представників процесу обстеження, а також інші реквізити.

Не допускається проведення обстеження систем виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями без візуального обстеження.


 

Share:

(0) Коментарі(в)