Перейти до основного вмісту

Зміни у програмах Фонду енергоефективності

Зміни у програмах Фонду енергоефективності

Зміни у програмах Фонду енергоефективності

29 березня Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» і Програми відновлення пошкоджених внаслідок війни будинків «ВідновиДІМ». Вони вступають у дію 30 березня.

«ВідновиДІМ»: що нового

Ремонт інженерних систем

Тепер відновленню підлягають пошкодження будь-яких інженерних систем житлового будинку.

Зміни вимог до підрядних організацій

З 30 березня будівельні організації, а також інші підрядники і постачальники, з якими ОСББ укладають договори у межах реалізації Програми «ВідновиДІМ», мають мати досвід виконання мінімум трьох аналогічних договорів протягом останніх чотирьох років (раніше цей термін становив три роки). Також, якщо раніше обов’язково було підтверджувати аналогічний досвід хоча б одним договором у системі Prozorro чи договором з учасником Програми «Енергодім», тепер перелік розширено договорами, укладеними у межах участі у міжнародних проєктах, у яких підрядники були верифіковані міжнародними організаціями (ООН, ПРОООН, ЮНІСЕФ, Світовий банк, ЄБРР, Е5Р, НЕФКО тощо).

Скасовується вимога за аналогічними договорами надавати виключно акти форми № КБ-2в

Тепер підтвердити досвід за аналогічними договорами можна актами виконаних робіт, які мають містити обов’язкові реквізити первинних документів, передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№ 996-XIV від 16.07.1999) і Положенням про документальне забезпечення записів у бухобліку, затвердженим наказом Мінфіну України (№ 88 від 24.05.1995).

Отже, такі акти виконаних робіт мають містити найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назву документа (форми), дату його складання, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції (у грошовому та, за можливості, натуральних вимірниках), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Увага! Під час взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти державних підприємств, установ та організацій, використовується форма актів № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

«Енергодім»: що нового

Відновлено перебіг строку реалізації проєкту

Скасована норма Програми, яка тимчасово, на період дії воєнного стану, призупиняла перебіг строку реалізації проєкту. Важливо: термін, на який тимчасово призупинявся перебіг строку реалізації проекту (з 31.03.2022 до 30.03.2023), буде зарахований до загального строку реалізації проєкту.

Продовжено строк реалізації проєкту

У зв’язку з дією воєнного стану на території України всім бенефіціарам продовжено строк реалізації проєкту на 12 місяців — тепер він становить 36 місяців без необхідності подання Заявки № 5.

ОГОЛОШЕННЯ про внесення змін до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року (в редакції від 18 листопада 2021 року, зі змінами)

ОГОЛОШЕННЯ про внесення змін до Програми «ВідновиДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради від 17 листопада 2022 року (в редакції від 29 березня 2023 року)

 

Share:

(0) Коментарі(в)