Перейти до основного вмісту

Програма «ВідновиДІМ»: як взяти участь

Програма «ВідновиДІМ»: як взяти участь

Програма «ВідновиДІМ»: як взяти участь

До подачі Заявки на отримання гранту за Програмою «ВідновиДІМ» ОСББ необхідно підготувати пакет документів. Докладно розповідаємо про всі етапи.

Провести загальні збори

До Фонду енергоефективності необхідно подати витяг з протоколу загальних зборів ОСББ, на яких було ухвалене рішення про відновлення пошкодженого багатоквартирного будинку та участь у Програмі.

Витяг має містити:

 • ● правильно вказані реквізити і дані ОСББ (найменування, код ЄДРПОУ, адреса будинку тощо);
 • ● назву документа «Витяг з протоколу загальних зборів ОСББ «__», проведених __ року»;
 • ● інформацію про порядок визначення кількості голосів співвласників на загальних зборах, передбачений статутом;
 • ● дані, необхідні для перевірки факту ухвалення рішення (загальна кількість співвласників квартир і нежитлових приміщень, загальна площа / кількість квартир і нежитлових приміщень; кількість співвласників, які взяли участь у зборах та у письмовому опитуванні, кількість / площа належних їм квартир і нежитлових приміщень);
 • ● перелік питань порядку денного загальних зборів, що стосуються участі у Програмі;
 • ● розділи «Слухали», «Вирішили» і «Результати голосування» (із вказівкою, яка кількість співвласників голосувала «за» та «проти», яка кількість / площа належних їм квартир і нежитлових приміщень) з тих питань, що стосуються участі у Програмі;
 • ● реквізит «підпис» голови загальних зборів і секретаря (у разі його обрання) без відтворення власноручних підписів.

Кожна сторінка витягу з протоколу засвідчується підписом голови правління або іншої посадової особи ОСББ / уповноваженої особи ОСББ (із зазначенням посади, прізвища, ініціалів) і відбитком печатки ОСББ (у разі використання згідно зі статутом).

Витяг з протоколу може прошиватись: у такому випадку на звороті останнього аркуша робиться посвідчувальний напис «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою __ аркушів», який засвідчується підписом голови правління або іншої посадової особи ОСББ / уповноваженої особи ОСББ (із зазначенням посади, прізвища, ініціалів) і відбитком печатки ОСББ (у разі використання).

Замовити Звіт з технічного обстеження будівлі та акт технічного обстеження

Хто може проводити?

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд (відповідного класу наслідків) і додані під час воєнного стану особи з такими кваліфікаціями:

 • ● експерт будівельний з експертизи проєктної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості (І категорії або провідний);
 • ● інженер-проєктувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості (І категорії або провідний);
 • ● інженер-консультант у будівництві (І категорії або провідний).

Звіт з технічного обстеження має містити:

 • ● інформацію про будівлю та її наявний конструктив;
 • ● інформацію про всі огороджувальні конструкції та інженерні системи будинку;
 • ● перелік і причини пошкоджень конструктиву та/або систем будівлі, матеріали фотофіксації з описом дефектів;
 • ● визначену категорію пошкоджень будівлі (відповідно до Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 144 від 06.08.2022);
 • ● висновки та рекомендації експерта щодо усунення пошкоджень, зокрема рекомендований вид ремонту, орієнтовні обсяги робіт;
 • ● акт, складений за результатами проведеного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів (додаток до Звіту), за формою, визначеною Додатком 7 до Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (№ 144 від 06.08.2022).

Важливо! Звіт з попереднього обстеження має містити висновки і резолютивну частину. Не допускається надання рекомендації провести детальне обстеження для встановлення можливості подальшого ремонту та експлуатації будівлі. Якщо така рекомендація наявна, потрібно провести детальне обстеження і подавати до Фонду Звіт з детального обстеження.

Звіт повинен містити інформацію про те, що будинок пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також категорію пошкоджень об’єкта (згідно з Додатком 3 до Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України — № 144 від 06.08.2022). Об’єкти, що підпадають під дію Програми, належать до I та II категорій пошкоджень.

Всі роботи, закладені в договірні ціни за Програмою, мають бути зазначені у Звіті з поясненням причин пошкодження і необхідності ремонту/відновлення.

Підготувати лист про виконання протиаварійних робіт

Якщо у Звіті з технічного обстеження визначено перелік робіт, які є протиаварійними (усунення пошкодження несучих конструкцій будівлі), ці роботи необхідно виконати до моменту подання Заявки на отримання гранту до Фонду.

Лист має бути підписаний головним інженером або архітектором проєкту (який розроблений для участі у Програмі «ВідновиДІМ» або проєкту з виконання протиаварійних робіт) з проставленням кваліфікаційної печатки проєктувальника/архітектора. Форма листа — довільна, але він має містити посилання на Звіт з технічного обстеження, в якому виявлені та перелічені пошкодження несучих конструкцій, а також перелік виконаних заходів, відповідно до визначених у Звіті. Також необхідно подати фото виконаних протиаварійних робіт.

Замовити дефектний акт, проєктні рішення і кошторис

Вид ремонту має бути рекомендований експертом з технічного обстеження у Звіті з технічного обстеження та має відповідати Наказу Державного комітету з питань ЖКГ № 150 від 10.08.2004.

Роботи, які за видом будівництва віднесені до капітального ремонту, потребують виготовлення проєктної документації. Роботи за видом «поточний ремонт» не потребують розробки проєктної документації, проте для коректного визначення обсягів і видів робіт при складанні кошторисів до договірної ціни мають бути якісно виконані розрахунки, наявні робочі схеми, обмірні креслення, специфікації заповнення прорізів тощо. Їх може запросити Фонд для уточнення обсягів робіт, закладених у договірні ціни по заходам.

Важливо надати кошторисникам Деталізований перелік Прийнятних заходів та їхніх граничних вартостей (Додаток 2 до Програми «ВідновиДІМ»). 

Загальна сума гранту за проєктом не може перевищувати 7,2 млн грн.

УВАГА! Загальна кошторисна вартість будівництва, вказана у Зведеному кошторисному розрахунку об’єкта будівництва та в Експертному звіті (позитивному), є лімітом коштів — як в цілому, так і в розрізі окремих статей витрат за відповідними графами, зокрема вартість будівельних робіт, витрати на придбання та доставку устаткування на будову та інші витрати.

Детально про заходи, які компенсує Програма «ВідновиДІМ».

Замовити проведення експертизи (якщо вартість проєкту — понад 1 млн грн) + Зведений кошторисний розрахунок

Проведення експертизи та отримання Експертного звіту (позитивного) експертної організації державної форми власності (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011).

Зведений кошторисний розрахунок має відповідати Експертному звіту, зокрема:

 • ● в обох документах має збігатися найменування об’єкта будівництва;
 • ● загальна кошторисна вартість будівництва, зокрема за статтями будівельні роботи, устаткування, інші витрати, має бути однаковою в обох документах;
 • ● Зведений кошторисний розрахунок має бути складений у поточних цінах станом на дату, яка відповідає даті поточних цін загальної кошторисної вартості будівництва в Експертному звіті.

Зведений кошторисний розрахунок затверджується ОСББ після отримання Експертного звіту (позитивного). Він має містити дані про документ, на підставі якого його затверджено (протокол загальних зборів №_ від ___ / протокол засідання правління №_ від ___ / наказ голови правління №__ від ___), дату затвердження, що не передує даті затвердження Експертного звіту, зазначення посади та ПІП голови правління / іншої уповноваженої особи ОСББ, його/її підпис, печатку ОСББ (у разі її використання). Підписується відповідальними особами проєктної організації (із зазначенням посад і прізвищ, ініціалів).

Провести фотофіксацію поточного стану будинку

За наданими фото має бути можливо ідентифікувати поточний стан будівлі, перелік та орієнтовні обсяги майбутніх робіт за проєктом. Для здійснення фотофіксації слід користуватися інструкцією розробленою Фондом.

Відкрити рахунок ОСББ у банку-партнері Фонду

Необхідно подати до Фонду довідку від банку-партнера (АБ «Укргазбанк», АТ «Кредобанк», АТ КБ «ПриватБанк») про відкриття рахунку / про відкритий рахунок, що має містити інформацію про актуальний поточний рахунок ОСББ у форматі міжнародного номера IBAN. Довідка/лист повинна/ен містити номер та дату, має бути підписана/ий відповідальною особою банку (з розшифровкою підпису) і завірена/ий печаткою.

Укласти договір підряду

До Фонду надаються лише додатки до договору підряду:

 • ● договірні ціни (на кожний захід окремо);
 • ● протоколи погодження цін на матеріальні ресурси (якщо підрядник — неплатник ПДВ та якщо подається Експертний звіт (позитивний) і Зведений кошторисний розрахунок до нього);
 • ● локальні кошториси;
 • ● підсумкові відомості ресурсів.

УВАГА! Договірні ціни повинні бути складені окремо для забезпечення можливості визначення питомих вартостей та розрахунку гранту. Також вони мають бути підписані представниками сторін і містити реквізити договору(ів), додатком до якого (яких) вони є.

Детальніше про укладання договору підряду і додатки до нього.

Подати до Фонду Заявку на отримання гранту

Заявка на отримання гранту складається за формою згідно з Додатком 1 до Грантового договору. Також необхідно подати супровідні документи до неї відповідно до Переліку документів ОСББ у межах участі у Програмі «ВідновиДІМ» та порядку їхнього подання (Додаток 1 до цієї Програми).

Важливо правильно заповнити всі запитувані дані про ОСББ та посадових осіб, вибрати у пункті 2.2(h) одну з відповідей щодо отримання інших грантів — безповоротно та безоплатно наданих коштів, матеріалів, обладнання, робіт на прийнятні заходи за проєктом. Заявка підписується головою правління / іншою уповноваженою особою ОСББ. Також у ній має бути заповнене поле зі згодою на подання й обробку персональних даних особи, яка подає Заявку.

Детально про Програму «ВідновиДІМ» читайте на сайті.

 

(0) Коментарі(в)