Перейти до основного вмісту

Як подати заявку на відновлення будинку та уникнути помилок

Як подати заявку на відновлення будинку та уникнути помилок

Як подати заявку на відновлення будинку та уникнути помилок

Пілотний етап Програми «ВідновиДІМ» активно реалізується у чотирьох областях — Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській. Сума грантів за отриманими заявками вже склала близько 104 мільйони гривень. Фахівці Фонду енергоефективності проаналізували отримані заявки і надали рекомендації, що прискорять отримання ОСББ фінансування, а отже — проведення ремонтних робіт.

Які кроки необхідно зробити ОСББ для отримання гранту?

 • ● Провести обстеження пошкодженого внаслідок військових дій багатоквартирного будинку та отримати звіт з технічного обстеження. Нагадуємо, що до участі у Програмі допускаються будинки І та ІІ категорій пошкодження без руйнувань несучих конструкцій. Якщо будинок ІІ категорії та має пошкодження несучих конструкцій, протиаварійні роботи з усунення таких пошкоджень мають бути виконані до участі у Програмі.
 • ● На загальних зборах ОСББ ухвалити рішення про відновлення пошкодженого будинку та участь у Програмі.
 • ● Виготовити дефектний акт / проєктні рішення і кошторис. Роботи, які належать до виду «капітальний ремонт», потребують виготовлення проєктної документації (під час воєнного стану допускається скорочений варіант — пояснювальна записка, дефектний акт і кошторис на підставі звіту з технічного обстеження). Роботи за видом «поточний ремонт» не потребують проєктної документації. Звертаємо увагу, що проєктна документація має пройти обов’язкову експертизу у встановленому порядку (для об’єктів СС2 та СС3 — в повному обсязі, для об’єктів СС1 — понад 1 млн грн).
 • ● Вибрати підрядника робіт та/або постачальника матеріалів і обладнання, укласти з ним договір.
 • ● Відкрити рахунок у банку-партнері Фонду.
 • ● Оформити і подати до Фонду Заявку на отримання гранту та супровідні документи до неї.
 • ● Отримати від Фонду повідомлення про схвалення Заявки на отримання гранту.
 • ● Отримати перший транш гранту (70%) на рахунок ОСББ у банку-партнері.
 • ● Виконати всі роботи за проєктом, подати до Фонду Заявку про завершення робіт і супровідні документи до неї.
 • ● Отримати від Фонду повідомлення про схвалення Заявки про завершення робіт.
 • ● Отримати другий транш гранту (30%) на рахунок ОСББ у банку-партнері.

Які помилки роблять ОСББ і як їх уникнути?

Помилка: виконавець Звіту з технічного обстеження має недостатню кваліфікацію для проведення технічного обстеження.

Рекомендація: коло фахівців, які мають право проводити технічне обстеження: експерт з технічного обстеження будівель і споруд (відповідного класу наслідків) і додані під час воєнного стану кваліфікації — експерт будівельний, експертиза — проєктна документація в частині механічного опору та стійкості (І категорія або провідний), інженер-проєктувальник у частині механічного опору та стійкості конструкцій (І категорія або провідний) та інженер-консультант у будівництві (І категорія або провідний).

Помилка: Звіт з технічного обстеження не відповідає формі, встановленій Методикою обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів (затверджена Наказом Мінрегіону № 65 від 28.04.2022), не містить визначення категорії пошкоджень у відповідності до Додатку 3 Методики та не містить Акту про результати обстеження за формою Додатку 8 Методики.

Рекомендація: перевіряти Звіт з технічного обстеження на відповідність встановленій формі, наявність визначеної категорії пошкоджень будівлі у відповідності до Додатку 3 Методики, наявність Акту про результати обстеження за формою Додатку 8 Методики. Крім того, Звіт має обов’язково містити інформацію про будівлю, фотографії пошкоджень та їхній опис.

Помилка: надані фотографії поточного стану будівлі не містять інформацію (або містять недостатньо інформації) про її пошкодження.

Рекомендація: надавати фото будівлі з позначенням конструкцій, які передбачається замінити, фото всіх пошкоджень, на усунення яких складений кошториси до договірної ціни.

Помилка: визначення виду будівництва під час складання договірних документів не відповідає нормативним документам, що регламентують визначення виду будівництва.

Рекомендація: вид ремонту має бути рекомендований експертом з технічного обстеження у Звіті з технічного обстеження та має відповідати Наказу № 150 від 10.08.2004 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд». У ньому наведений детальний перелік робіт у житлових будівлях (які належать до поточного ремонту, які — до капітального).

Помилка: подання до Фонду енергоефективності єдиної договірної ціни за проєктом в одному документі.

Рекомендація: за умовами Програми «ВідновиДІМ» договірні ціні на різні типи робіт (наприклад, заміна вікон або дверей, ремонт покриття будівлі тощо) мають бути сформовані окремо. Недопустиме подання загальної ціни на усунення різних типів пошкоджень. Крім того, договірні ціни мають бути твердими і відповідати вимогам КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». Зокрема, складені за примірною формою Додатку 30 до Настанови. Локальні кошториси до відповідних договірних цін мають бути складені за примірною формою Додатку 1 до Настанови, відомості ресурсів до локальних кошторисів — за примірною формою Додатку 4 до Настанови. Ці документи мають містити лише виконання таких робіт і використання таких матеріалів та обладнання, які передбачені Деталізованим переліком Прийнятних заходів та їхніх граничних вартостей.

Вартість проєкту за сумою договірних цін не має перевищувати вартість проєкту, який пройшов експертизу (у разі його складання і проходження експертизи, відповідно). Назва об’єкта будівництва повинна відповідати назві проєкту. Мають бути вказані назви сторін, їхні ЄДРПОУ та реквізити договору. Локальні кошториси до договірних цін мають бути складені у відповідності до кошторисної документації проєкту, що пройшов експертизу (у разі його складання і проходження експертизи, відповідно), а також до дефектних актів робіт з відновлення.

Помилка: у локальних кошторисах до договірної ціни для заміни віконних, дверних конструкцій та/або склопакетів не зазначені характеристики цих конструкцій з урахуванням мінімальних технічних вимог, наведених у Деталізованому переліку прийнятних заходів та їхніх граничних вартостей (Додаток 2 до Програми).

Рекомендація: вказувати характеристики віконних, дверних конструкцій та/або склопакетів у локальних кошторисах (та/або у підсумкових відомостях ресурсів до них) у відповідності до мінімальних технічних вимог. Для встановлення кількості й розмірів конструкцій та їхнього порівняння з площею, вказаною в локальних кошторисах, рекомендуємо додатково надавати специфікацію заповнень прорізів і відмічати конструкції на фото (або схемах) фасадів будівлі.

Помилка: роботи з усунення аварійних пошкоджень несучих конструкцій включені у роботи за Програмою.

Рекомендація: протиаварійні роботи (у разі наявності пошкоджень несучих конструкцій) необхідно провести до участі у Програмі Фонду, про що має бути складений лист/довідка ГІПом (або ГАПом) проєкту, який розроблений для участі у Програмі «ВідновиДІМ», або ГІПом (або ГАПом) проєкту, за яким виконувалися протиаварійні роботи.

Помилка: у договірні ціни включаються неприйнятні до відшкодування за Програмою роботи, матеріали та інші витрати.

Рекомендація: нагадуємо, що деталі риштувань, роботи та матеріали, необхідні для усунення пошкоджень, не пов’язаних із руйнуваннями, що виникли внаслідок воєнних дій, інші статті витрат (відрядження, літні та зимові коефіцієнти, інфляційні процеси тощо) є неприйнятними до відшкодування за Програмою.

Помилка: невідповідність типу робіт, які може виконувати підрядник, роботам, що необхідно виконати на об’єкті.

Рекомендація: ретельно вибирати підрядників, перевіряти їхні документи. Нагадуємо, що підрядники та постачальники повинні відповідати Вимогам до будівельних компаній та інших підрядників і постачальників, з якими ОСББ можуть укладати договори для одержання фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ».

Помилка: відсутність контролю зі сторони замовника будівництва за розмірами заробітної плати і вартостями матеріалів під час складання договірних документів.

Рекомендація: оскільки Замовник несе відповідальність за складання документів у відповідності до вимог законодавства у сфері ціноутворення, необхідно контролювати рівень заробітної плати у будівництві, проводити моніторинг вартості будівельних матеріалів, які закладаються у договірну ціну. Рекомендуємо залучати незалежного фахівця з технічного нагляду за будівництвом (який має супроводжувати процес виконання робіт і підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт) вже на етапі складання договірних документів.

Нагадуємо, що прийом заявок на пілотний етап Програми «ВідновиДІМ» розпочався 21 листопада.

(0) Коментарі(в)