Перейти до основного вмісту

Як оформити відносини з енергоаудитором? Рекомендації експертів Фонду енергоефективності

Як оформити відносини з енергоаудитором? Рекомендації експертів Фонду енергоефективності

Як оформити відносини з енергоаудитором? Рекомендації експертів Фонду енергоефективності

Якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку хоче стати учасником Програми “Енергодім”, то після затвердження такої ініціативи обов’язковою вимогою є проведення енергетичного аудиту будівлі.   

Для того щоб аудит відбувся, ОСББ повинно самостійно обрати фахівця з енергоаудиту та оформити з ним договір співпраці. 

Хто такий енергоаудитор?

Енергоаудитор — це фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, яка може бути при цьому фізичною особою-підприємцем.

Згідно з вимогами Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не зацікавлений у результаті сертифікації.

Обрати енергоаудитора за допомогою бази даних аудиторів та фахівців з обстеження на офіційному сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Також можна скористатися інтерактивною картою енергоаудиторів, яку розробила команда GIZ. Ця карта містить контакти фахівців з сертифікації енергоефективності будівель, регіон їхньої діяльності, інформацію про досвід роботи та інше. 

З ким ОСББ можуть укладати договір на здійснення послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку в рамках участі в Програмі “Енергодім”?

Порядок дій учасників Програми (пункт 2.9) в редакції від 6 лютого 2020 року, який введений в дію з 18 лютого передбачає, що для можливості віднесення витрат Заявника (ОСББ) на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі до Прийнятних витрат, в межах участі в Програмі “Енергодім”, Замовник повинен укладати прямий договір безпосередньо з енергоаудитором або з юридичною особою, в штаті якої перебуває такий енергетичний аудитор.

Тобто, Фонд може відшкодувати витрати на здійснення сертифікації лише за умови, що в ОСББ буде укладений договір:

  • - з енергоаудитором (фізичною особою, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності, яка може бути при цьому фізичною особою-підприємцем);

або

  • - з юридичною особою, в штаті якої перебуває такий енергетичний аудитор.

Важливо! Інших варіантів Програмою «Енергодім» не передбачено.

Якщо енергоаудитор на момент виконання енергетичної сертифікації був поза штатом юридичної особи, а на момент подачі заявки від ОСББ до Фонду — вже був в штаті юридичної особи, як це вплине на якість поданої заявки?

Зауважимо, що дата підписання акта наданих послуг за договором є моментом фіксації виконання енергоаудиту. А складання енергетичного сертифікату є частиною цього процесу. Це означає, що і на момент складання сертифікату, і на момент підписання сторонами акта наданих послуг за договором сертифікації, енергоаудитор має перебувати в штаті юридичної особи. 

Якщо буде інакше, то Фонд енергоефективності змушений буде відхилити таку Заявку. Необхідно, щоб послуга була надана належними особами (тобто, на момент сертифікації енергоаудитор має бути в штаті юридичної особи).

ВАЖЛИВО:

Разом з тим, варто зазначити, що якщо Договір на сертифікацію укладено до 18 лютого 2020 року, то діють такі правила:

  • - Фонд протягом 2 (двох) календарних місяців з моменту введення в дію нової редакції Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”, приймає до розгляду документи, складені за формою, затвердженою Програмою підтримки енергомодернізації 2 редакції (від 06 лютого 2020 року) багатоквартирних будинків “Енергодім” (у редакції від 16 серпня 2019 року), а саме: Опис проекту та Умови виключення обов'язкових заходів, а зазначені документи вважатимуться такими, що відповідають вимогам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" зі змінами (у новій редакції), за умови, якщо вони оформлені на підставі відповідного договору, укладеного до 18 лютого 2020 року.

  • - Усі господарські правовідносин між Заявниками/Бенефіціарами та їх контрагентами, що виникли до 18 лютого 2020 року, зокрема на підставі відповідних правочинів (договорів), залишаються незмінними та такими, що відповідають вимогам нової редакції Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”  від 06 лютого 2020 року, а договори, укладені на їх підтвердження, приймаються до розгляду Фондом протягом 2 (двох) календарних місяців з 18 лютого 2020 року.

Тобто, в такому випадку (якщо Договір на сертифікацію укладено до 18 лютого 2020 року), то заявка не буде відхилена на підставі невідповідності договору умовам Програми.

 

Share:

(0) Коментарі(в)