Перейти до основного вмісту

Новий технічний директор Фонду енергоефективності

Новий технічний директор Фонду енергоефективності

Новий технічний директор Фонду енергоефективності

Наглядова рада схвалила призначення нового технічного директора Фонду енергоефективності — ним став Ігор Кречкевич, за плечима якого — досвід роботи як у бізнес-секторі, так і у державному.

 Технічний директор — член Дирекції та керівник технічного офісу Фонду, залучений до усіх стратегічних та операційних рішень. Серед його обов’язків — організація впровадження найкращих практик у сфері енергоефективності, здійснення технічної оцінки проєктів з енергоефективності, постійного моніторингу та аналізу якості заходів з енергоефективності, здійснення верифікації проєктів після завершення та організація незалежної верифікації. Технічний директор Фонду призначається на трирічний термін.

 Новий технічний директор Фонду енергоефективності — Ігор Кречкевич — закінчив Національний університет водного господарства та природокористування у Рівному, де здобув інженерну освіту. Тут продовжив навчання в аспірантурі та додатково здобув освіту за економічним напрямом. Ігор Кречкевич має багаторічний управлінський досвід в автобізнесі, де не полишав цікавитись тенденціями в енергетиці, альтернативних джерелах енергії, захисті довкілля. Серед досвіду нового технічного директора Фонду — і робота на підприємстві, яке спеціалізувалось на виробництві промислового обладнання для роботи з бiомасою і відновлюваними джерелами енергії. Крім того, Ігор Кречкевич працював у громадській організації, яка тісно співпрацювала з центральними органами влади щодо формування антикорупційних заходів.

 Обіймаючи посаду заступника міського голови Рівного, він курировав напрям капітального будівництва, опікувався питаннями стратегічного розвитку міста, енергоефективності та захисту довкілля. Зокрема, під його керівництвом напрацьована міська програма підтримки ОСББ «Енергодiм — Рiвне», завдяки чому збільшилась кількість ОСББ, які брали участь у Програмі Фонду енергоефективності «Енергодім». Крім того, була створена система енергетичного менеджменту міста. Постійно працюючи з об’єднаннями спiввласникiв багатоквартирних будинків, Ігор Кречкевич вивчив проблематику енергоефективностi житлового багатоквартирного сектору та її важливість для життєдiяльностi міста. «Складний господарський комплекс, що об’єднує генерацію і споживання тепла, а також інших ресурсів, вимагає системного підходу, зокрема підтримки з боку держави», — коментує він.

 

 

 

(0) Коментарі(в)